Opinieronde
7 oktober 2010
Op donderdag 7 oktober 2010, om 19.30u. vindt in de Raadzaal van het gemeentehuis, Park 1 te Made een openbare opinieronde plaats.
Bijgaand vindt u de agenda en de bijbehorende agendastukken.
Voor de raads- en burgerleden liggen de stukken ter nadere kennisname of informatie ter inzage op de leeskamer / kamer griffie tot de dag van de vergadering.

Voor aanvullende informatie kunt u zich richten tot mevrouw M. Schetters, bereikbaar op telefoonnummer 0162-690203 / email mschetters@drimmelen.nl

1. Opening
2. Vaststellen agenda
4. Inventarisatie spreekrecht

GRONDGEBIED, onder voorzitterschap van de heer H.N. van Dijk
7. Rondvraag

WELZIJN, onder voorzitterschap van de heer H.N. van Dijk
9. Rondvraag

BESTUUR EN MIDDELEN, onder voorzitterschap van de heer H.N. van Dijk
11. Rondvraag
12. Sluiting


[ Archief ][ Print ]